Home Wat is Camaleon? Wie zijn wij? Werkwijze Tarieven Contact Mental coaching Groepstrainingen camaleon


Wat is Camaleon?

Camaleon is de laatste jaren uitgegroeid tot een groepspraktijk van psychologen en psychotherapeuten. Sinds 2012 zijn wij gevestigd te Kalken en bieden wij psychologische begeleiding aan aan kinderen en jongeren uit de ruime regio.

Doorheen de vele jaren hebben we ons gespecialiseerd in thema's zoals rouw, trauma, echtscheidingsproblematieken, maar ook diverse ontwikkelingsproblematieken zoals autisme en ADHD. Maar ook moeilijkheden zoals hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid worden binnen onze praktijk mee opgenomen.

Diagnoses zijn voor ons ondergeschikt aan de hulpverlening. We gaan op zoek naar de oorzaken van de moeilijkheden die kinderen en jongeren ervaren, maar durven ook vooruit kijken: welke noden en behoeften hebben zij en welke handvaten zijn er nodig om vooruit te gaan. Met andere woorden we proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er zich afspeelt in de binnenwereld van het kind of de jongere. Dit beeld trachten we te vormen aan de hand van indirecte werkmethodieken zoals spel, tekeningen, of andere creatieve technieken.

Doorheen onze begeleidingen zetten we sterk in op verbindend werken met de context. Zowel de ouders, maar ook de school en/of eventuele andere hulpverleningsdiensten trachten we zo veel als mogelijk te betrekken in onze begeleidingen.

Daarnaast bieden wij als groepspraktijk ook groepstrainingen aan zoals sociale vaardigheidstrainingen, faalangst trainingen en groeien in talenten aan voor kinderen en jongeren. Deze trainingen vinden plaats tijdens schoolvakanties.

Sinds 2018 biedt Camaleon ook mentale ondersteuning aan (jonge) sporters aan het hand van een individueel opgemaakt mentaal profiel en proberen we maximaal in te zetten op het verbeteren van alle onderdelen van de topsport matrix.

Ook voor volwassenen hebben wij als groepspraktijk een aanbod. Hierbij richten we ons op volwassenen die moeilijkheden ervaren omtrent hun (v)echtscheiding, trauma's en/of in hun zoektocht naar een nieuwe/vernieuwde realiteit.